Praktiske opplysninger

Krav om studiekompetanse for opptak til studier på høyere nivå

For universitets- og høgskolestudier er det krav om at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse for å gå opp til eksamen. Dokumentasjon på studiekompetanse/realkompetanse må sendes inn til studiestedet snarest etter påmeldingen - og senest innen siste angitte frist. Det er studentens eget ansvar å påse at forutsetningene for å avlegge eksamen er til stedeSkjema for vurdering av realkompetanse finner du her.

Krav til søkere med utenlandsk bakgrunn

Det stilles egne krav til søkere med utenlandsk bakgrunn. Klikk her for en oversikt over krav til språkkunnskaper, samt vurdering av utdanningsbakgrunn.

Studiefinansiering via Statens Lånekasse

Mange av våre studier kvalifiserer til lån og stipend i Statens Lånekasse (Lånekassen). Se nærmere informasjon i kursbeskrivelsen for det enkelte faget. Erfaringsmessig kan det være lurt å søke om lån og stipend i god tid før studiet starter opp, da det er lang behandlingstid på søknadene. Klikk her for å komme til Lånekassens søknadssider.