Praktiske opplysninger

Krav om studiekompetanse for opptak til studier på høyere nivå

For universitets- og høgskolestudier er det krav om at du har generell studiekompetanse (Samordna opptak) eller realkompetanse (Samordna opptak) for å gå opp til eksamen.

Dokumentasjon på studiekompetanse/realkompetanse må sendes inn til studiestedet snarest etter påmeldingen - og senest innen siste angitte frist.

Det er studentens eget ansvar å påse at forutsetningene for å avlegge eksamen er til stede. Last ned skjema for vurdering av realkompetanse.

Krav til søkere med utenlandsk bakgrunn

Det stilles egne krav til søkere med utenlandsk bakgrunn. Se oversikt over krav til språkkunnskaper, samt vurdering av utdanningsbakgrunn (Samordna opptak).

Studiefinansiering via Lånekassen

Mange av våre studier kvalifiserer til lån og stipend i Lånekassen. Se nærmere informasjon i kursbeskrivelsen for det enkelte faget. Erfaringsmessig kan det være lurt å søke om lån og stipend i god tid før studiet starter opp, da det er lang behandlingstid på søknadene.