Test i utlandet

Det er mulig å arrangere skriftlig og muntlig test for deg som bor i utlandet, men du har ikke krav på å få avlegge testen.

Skriftlig test i utlandet avholdes kun to ganger i året, i april og oktober – primært på samme dag som testavviklingen i Norge.                                                                         

Muntlig test avholdes via Zoom i dagene etter skriftlig test, tre ganger i året - i januar, april og oktober.

  • Fra 2021 må en ha både muntlig og skriftlig test for å dekke norskkravet til Samordna opptak for opptak til universitet og høyskoler i Norge.
  • Den skriftlige testen kan avholdes på en godkjent norsk utenriksstasjon som ambassade, konsulat eller sjømannskirke. Dessuten ved Beijings fremmedspråksuniversitet (BFSU/Beiwai), Universitetet i Beograd, Universitetet i Basel og Universitetet i Gdańsk.
  • Den muntlige testen kan avholdes også ved utenlandske godkjente offentlige universiteter og utenriksstasjoner, som alle ambassader, konsulat eller sjømannskirker.
  • Det er kandidatens ansvar å kontakte teststedet, spørre om de har mulighet til å stille som testarrangør, gi dem Informasjon til potensiell testarrangør og innhente Bekreftelse fra testarrangør.
  • Skriftligtest-datoene i Norge for 2021 er 10. april og 16. oktober. Utenriksstasjonen må ha testen innenfor følgende tidsrom: fra og med lørdag 10. april til og med torsdag 15. april, og fra og med lørdag 16. oktober til og med torsdag 21. oktober.
  • Skriftlig testavgift er 3500,–. Muntlig testavgift er 1090,-. Eventuelle utgifter til teststed i utlandet betales av kandidaten.
  • Du melder deg på testene her på nettsiden etter at skjemaene er innsendt.

        

Søknad om test i utlandet

Dersom du ønsker å ta testen i utlandet, må du lese følgende informasjon nøye:

Prosedyre for å registrere seg til Test i norsk – HN i utlandet

1. Kandidaten henvender seg til ønsket institusjon og spør om den kan påta seg ansvaret med å arrangere testen i tråd med retningslinjene i vedlegget – Informasjon til potensiell testarrangør (PDF) (vedlegget leveres til institusjonen).

2. Dersom institusjonen sier seg villig til å arrangere testen, sender institusjonen en bekreftelse (dvs. utfylt og signert Bekreftelse fra testarrangør (DOC)) til Folkeuniversitetet – Norsk språktest via bergenstesten@fu.no.

3. Ferdigutfylt søknadsskjema sendes av kandidaten til bergenstesten@fu.no.

4. Etter at bekreftelsen og søknaden er mottatt vil Norsk språktest kontakte kandidaten på e-post angående betaling av testavgiften.

Søknaden blir ikke behandlet før både ferdig utfylt og signert Befreftelse fra testarrangør (DOC) og søknadsskjemaet er mottatt.

Du kan ikke melde deg på til test i utlandet via vår vanlige påmelding.

Du og en representant fra utenriksstasjonen må fylle ut og sende inn følgende dokumenter til Bergenstesten@fu.no:

Bekreftelse fra testarrangør (DOC) signeres av en person ved utenriksstasjonen/teststedet, ikke av kandidaten selv.

Søknadsfrist

Test i april 2021:

Søknadsfrist 14. mars 2021

Test i oktober 2021:

Søknadsfrist 12. september 2021

Vennligst les all informasjon du finner på denne siden og i dokumentene. Hvis du deretter har spørsmål, kontakt oss på bergenstesten@fu.no.