Test i utlandet

Det er mulig å avholde skriftlig test for deg som bor eller oppholder deg utenfor Norge, men du har ikke krav på å få avlegge testen i utlandet. 

  • Test i utlandet avholdes kun to ganger i året, i mars/april og september/oktober, primært på samme dag som testavviklingen i Norge. 
  • Testen kan avholdes på en godkjent norsk utenriksstasjon som ambassade, konsulat eller sjømannskirke. Dessuten ved Beijings fremmedspråksuniversitet (BFSU/Beiwai), Universitetet i Beograd, Universitetet i Basel og Universitetet i Gdańsk.
  • Det er kandidatens ansvar å kontakte utenriksstasjonen, spørre om de har mulighet til å stille som testarrangør og gi dem nødvendig informasjon: Testdatoene i Norge for 2020 er 28. mars og 17. oktober. Utenriksstasjonen må ha testen innenfor følgende tidsrom: fra og med torsdag 26. mars til og med tirsdag 31.mars, og fra og med lørdag 17. oktober til og med torsdag  22. oktober.
  • Testavgiften er NOK 3500,–. Alle gebyrer, porto og eventuelle andre utgifter til det lokale teststedet betales av kandidaten.

Søknad om test i utlandet

Dersom du ønsker å ta testen i utlandet, må du lese følgende informasjon nøye:

Prosedyre for å registrere seg til Test i norsk – HN i utlandet

1. Kandidaten henvender seg til ønsket institusjon og spør om den kan påta seg ansvaret med å arrangere testen i tråd med retningslinjene i vedlegget – Informasjon til potensiell testarrangør (PDF) (vedlegget leveres til institusjonen).

2. Dersom institusjonen sier seg villig til å arrangere testen, sender institusjonen en bekreftelse (dvs. utfylt og signert Bekreftelse fra testarrangør (DOC)) til Folkeuniversitetet – Norsk språktest via bergenstesten@fu.no.

3. Ferdigutfylt søknadsskjema sendes av kandidaten til bergenstesten@fu.no.

4. Etter at bekreftelsen og søknaden er mottatt vil Norsk språktest kontakte kandidaten på e-post angående betaling av testavgiften.

Søknaden blir ikke behandlet før både ferdig utfylt og signert Befreftelse fra testarrangør (DOC) og søknadsskjemaet er mottatt.

Du kan ikke melde deg på til test i utlandet via vår vanlige påmelding.

Du og en representant fra utenriksstasjonen må fylle ut og sende inn følgende dokumenter til Bergenstesten@fu.no:

Bekreftelse fra testarrangør (DOC) signeres av en person ved utenriksstasjonen/teststedet, ikke av kandidaten selv.

Søknadsfrist

Merk at søknadsfrist til test i utlandet er tidligere enn for test i Norge:

Test i mars 2020:

Søknadsfrist 13. februar 2020

Test i oktober 2020:

Søknadsfrist 10. september 2020

Vennligst les all informasjon du finner på denne siden og i dokumentene. Hvis du deretter har spørsmål, kontakt oss på bergenstesten@fu.no.