Logistikkfag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring. Fullført utdanning gir 30-60 studiepoeng. Ta gjerne kontakt for veiledning!

Tilbudet vårt

Logistikkoordinator

Logistikkoordinator er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management. 

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Administrasjonen er tilgjengelig mandag- fredag fra kl. 8.00-16.00 
på tlf. 22 47 60 20 eller epost fagskole@folkeuniversitet.no.