Logistikkfag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring. Fullført utdanning gir 30-60 studiepoeng. Ta gjerne kontakt for veiledning!

Tilbudet vårt

Logistikkoordinator

Logistikkoordinator er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management. 

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Bærekraft, digitalisering og endringsledelse, 15 stp.

Gjennom studiet vil du få kunnskap om hva en digitaliserings- og endringsprosess innebærer, ha en god forståelse for hva bærekraft er, og hvordan du kan implementere bærekraftsarbeid i jobben din. Du vil også ha kjennskap til noen verktøy som gjør at du kan måle effekten av arbeidet opp mot bærekraftsmålene.

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Administrasjonen er tilgjengelig mandag–fredag fra kl. 08.00–16.00 
på tlf. 22 47 60 20 eller e-post fagskole@folkeuniversitetet.no.