Ledelsesfag

Ledelsesfag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring. Fullført utdanning gir 30-60 studiepoeng. Ta gjerne kontakt for veiledning!

Tilbudet vårt

Bedriftsledelse

Bedriftsledelse

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.

Dersom du har fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag, kan du ta bedriftsledelse som den første delen av mesterutdanningen.

Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Arbeidsledelse

Arbeidsledelse

Arbeidsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha  kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. 

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Prosjektledelse

Prosjektledelse

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. 

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. 

Utdanningen gir 60 studiepoeng.