Ledelsesfag

Ledelsesfag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført og bestått videregående opplæring. Fullført utdanning gir 30-60 studiepoeng. Ta gjerne kontakt for veiledning!

Tilbudet vårt

Bedriftsledelse

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.

Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Arbeidsledelse

Arbeidsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha  kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. 

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Prosjektledelse

Prosjektledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer om teorier innen prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Produksjonsledelse

Produksjonsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. 

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Administrasjonen er tilgjengelig mandag- fredag fra kl. 8.00-16.00 
på tlf. 22 47 60 20 eller epost fagskole@folkeuniversitet.no.