Helsefagskolen

Helsefag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført utdanning innen helse- og oppvekstfag på videregående skoles nivå. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng. Ta gjerne kontakt for veiledning!

Tilbudet vårt

Barsel og barnepleie

Barsel- og barnepleie

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning for deg som ønsker å jobbe på føde- og barselavdelinger med å gi pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte barn og barn med pleiebehov.

Utdanningen bygger på din grunnkompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider. 

Kreftomsorg

Kreftomsorg og lindrende pleie

Med spesialkompetanse i Kreftomsorg og lindrende pleie blir du en viktig ressurs for alvorlig syke og døende. Du lærer å gi omsorg og støtte til pasienter og deres pårørende.

Miljøarbeid

Miljøarbeid innen rus

Med fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus blir du en ettertraktet medarbeider og ressurs i oppbyggingen av gode tilbud til personer med rusproblemer.

Psykisk helsearbeid

Videreutdanningen Psykisk helsearbeid kvalifiserer deg for arbeid med mennesker med ulike psykiske lidelser innenfor helsetjenesten. Gjennom utdanningen lærer du å gi god omsorg til denne pasientgruppen.

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering er en videreutdanning for deg som ønsker kompetanse i å delta i organisering og iverksettelse av tiltak for pasienter som er i en rehabiliteringsprosess etter behandling på sykehus.

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Administrasjonen er tilgjengelig mandag–fredag fra kl. 08.00–16.00 
på tlf. 22 47 60 20 eller e-post fagskole@folkeuniversitetet.no.