Helsefagskolen

Helsefag

Dette er en videreutdanning for deg som har fullført utdanning innen helse- og oppvekstfag på videregående skoles nivå. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng. Ta gjerne kontakt for veiledning!

Tilbudet vårt

Barsel og barnepleie

Barsel- og barnepleie

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning for deg som ønsker å jobbe på føde- og barselavdelinger med å gi pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, nyfødte barn og barn med pleiebehov.

Utdanningen bygger på din grunnkompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider. 

Kreftomsorg

Kreftomsorg og lindrende pleie

Med spesialkompetanse i Kreftomsorg og lindrende pleie blir du en viktig ressurs for alvorlig syke og døende. Du lærer å gi omsorg og støtte til pasienter og deres pårørende.

Miljøarbeid

Miljøarbeid innen rus

Med fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus blir du en ettertraktet medarbeider og ressurs i oppbyggingen av gode tilbud til personer med rusproblemer.

Psykisk helsearbeid

Videreutdanningen Psykisk helsearbeid kvalifiserer deg for arbeid med mennesker med ulike psykiske lidelser innenfor helsetjenesten. Gjennom utdanningen lærer du å gi god omsorg til denne pasientgruppen.

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering er en videreutdanning for deg som ønsker kompetanse i å delta i organisering og iverksettelse av tiltak for pasienter som er i en rehabiliteringsprosess etter behandling på sykehus.

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Administrasjonen er tilgjengelig mandag- fredag fra kl. 8.00-16.00 
på tlf. 22 47 60 20 eller epost fagskole@folkeuniversitet.no