Regnskapskonsulent

Regnskapskonsulent er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor regnskap og lønn. Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med regnskapsføring og lønnskjøring i både privat og offentlig sektor. Utdanningen gir, etter en del praksis, også kompetanse til å jobbe som controller, internrevisor eller som mellomleder og veileder for medarbeidere innen regnskap og lønn.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Studiesteder: Trondheim (kun virtuelle klasserom), Oslo (virtuelle klasserom med noen fysiske samlinger)

Dette lærer du

Studiet omfatter åtte fag:

 •  Økonomistyring (7,5stp.)
 • Regnskapsføring (7,5 stp.)
 • Lønn og Personal (7,5 stp.)
 • Årsregnskap (7,5 stp.)
 • Digitalisering og endringsledelse (7,5 stp.)
 • Budsjettering og analyse (7,5 stp.)
 • HR og arbeidsrett (7,5 stp.)
 • Risikostyring og internkontroll (7,5 stp.)

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende utdanning innen regnskap og lønn.

Opptak

Opptakskravet er:

 • fagbrev fra videregående skole innen følgende fag:
  •  salg, service og sikkerhet
 • vitnemål, generell studiekompetanse
 • realkompetanse
 • betinget opptak (du skal ta fagprøven i løpet av førstkommende høst)

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du med realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Hvordan søker du?

Søknad til opptak skjer via Samordna opptak. Søknadsperioden til hovedopptaket er fra 1. februar-15.april.

 • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev fra salg, service sikkerhet og vitnemål med generell studiekompetanse og tjenestebevis samt attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng.
 • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.
 • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven. 

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag.  Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
 • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”), eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
 • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Regnskapskonsulent går på deltid over to år med undervisning i virtuelt klasserom eller med en kombinasjon med fysiske samlinger. Det er obligatorisk fremmøte (minimum75 %) til undervisningen.  Undervisningen består av faglig gjennomgang av de ulike temaene kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. På vår læringsplattform finner du læringsressurser som du må gjennomgå før undervisningen. I løpet av utdanningen skal du også levere obligatoriske arbeidskrav og jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har utdanning og yrkeserfaring i det faget de underviser i samt pedagogisk kompetanse

Finansiering

Der fylket dekker skolepenger, betaler du kun en semesteravgift på 550 kroner per semester. Du må selv dekke utgifter til bøker.

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Elektronisk søknad sendes til www.lanekassen.no (https://www.lanekassen.no).

Eksamen

Du avlegger eksamen i hvert fag.

Før studentene du gå opp til avsluttende eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent to øvingsoppgaver i hvert fag. I enkelte fag vil en praktisk prosjektoppgave med dellevering komme i stedet for obligatoriske øvingsoppgaver.

Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren vil fremgå av vitnemålet.

Slik søker du

Du søker elektronisk på www.samordnaopptak.no. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/svennebrev/vitnemål
 • Tjenestebevis

Søknadsfrist til hovedopptaket var 15.april. Ledige studieplasser legges ut 25.mai.

Mer info? Ta kontakt!