Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

Gjennom denne fagutdanningen kvalifiserer du deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Du får kunnskap om både utviklingshemming generelt og psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen.

Dette studiet krever politiattest. Du søker om politiattest etter at du har fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Når du har mottatt attesten skal denne lastes opp i Folkeuniversitetets læringsportal.

  • Om utdanningen
  • Praksis
  • Eksamen
  • Opptakskrav
  • Finansiering/pris

Gjennomføring

Slik gjennomføres utdanningen på disse studiestedene fra høsten 2022:

  • Drammen
  • Lillestrøm
  • Troms/Tromsø og Finnmark
  • Nordland/Bodø

Har du spørsmål? 

Vi hjelper deg gjerne. Du kan kontakte oss på e-post til fagskole@folkeuniversitet.no eller tlf. 22 47 60 20.

Slik søker du 

Det er løpende opptak frem til studiestart. Du finner en oversikt over ledige studieplasser i Samordna opptak, klikk her for å se oversikten.