Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

Gjennom denne fagutdanningen kvalifiserer du deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Du får kunnskap om både utviklingshemming generelt og psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen.

  • Om utdanningen
  • Praksis
  • Eksamen
  • Opptakskrav
  • Finansiering/pris

Gjennomføring

Slik gjennomføres utdanningen på disse studiestedene fra høsten 2022:

  • Drammen
  • Lillestrøm
  • Tromsø/Troms og Finnmark
  • Bodø/Nordland

Har du spørsmål? 

Vi hjelper deg gjerne. Du kan kontakte oss på e-post til fagskole@folkeuniversitet.no eller tlf. 22 47 60 20.

Slik søker du 

Hovedopptaket er nå stengt. Oversikt over utdanninger med ledige studieplasser vil være tilgjengelig på Samordna opptak fra 24. mai.