Logistikkoordinator

Logistikkoordinator

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management. 

Du lærer også om lover og regler som er relevant for bransjen og får en grunnleggende forståelse om bedriftsøkonomisk teorier og digitaliseringsprosesser.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Studiesteder

Kun virtuelle klasserom

 • Bergen
 • Trondheim

Virtuelle klasserom med noen fysiske samlinger

 • Oslo
 • Lillestrøm
 • Sandefjord

Dette lærer du

Studiet består av følgende fag:

 •  økonomistyring (7,5 studiepoeng)
 •  grunnleggende logistikk (7,5 studiepoeng)
 •  samferdsel og godstransport (7,5 studiepoeng)
 •  transportteknikk (7,5 studiepoeng)
 •  digitalisering og endringsledelse (7,5 studiepoeng)
 • logistikk i verdikjeden (7,5 studiepoeng)
 • lagerstyring (7,5 studiepoeng)
 • innkjøp (7,5 studiepoeng)

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Studiet passer for deg som ønsker en grunnutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre eget arbeid på en profesjonell måte. Du skal kunne anvende logistikkmodeller og ha kjennskap til verdi- og forsyningskjeder, lage prognoser basert på markedsanalyser samt vurdere bedriftens behov for digitalisering.

Opptak

Opptakskrav er:

 • fagbrev fra videregående skole innen følgende fag:
  • salg, service og sikkerhet, eller
  • transport og logistikk
 • vitnemål, generell studiekompetanse
 • realkompetanse
 • betinget opptak (du skal ta fagprøven i løpet av førstkommende høst)

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du med realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Hvordan søker du?

All søknad om opptak skjer via Samordna opptak. Søknadsperioden til hovedopptaket er fra 1. februar-15.april.

 • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev fra salg, service og sikkerhet eller transport og logistikk eller vitnemål med generell studiekompetanse og tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng.
 • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.
 • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven. 

Søkere med utenlandsk utdanning: Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
 • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”), eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
 • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Logistikkoordinator går over to år på deltid med undervisning i virtuelt klasserom eller virduelt klasserom kombinert med fysiske samlinger. Det er obligatorisk fremmøte (minimum 75 %) til undervisningen.  Undervisningen består av faglig gjennomgang av de ulike temaene kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. På vår læringsplattform finner du læringsressurser som du må gjennomgå før undervisningen. I løpet av utdanningen skal du også levere obligatoriske arbeidskrav og jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Finansiering

Med unntak av Oslo fylke er denne fagskoleutdanningen offentlig finansiert. Man betaler da kun for bøker, i tillegg til en studentavgift på kr 500 per semester.

Pris for deg som bor i Oslo fylke er kr 63 500,- 

For studenter som tar fagskoleutdanningen andre steder er utdanningen godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Eksamen

Du avlegger eksamen i hvert av fagene. Eksamensformer er skoleeksamen og hjemmeeksamen, avhengig av fag.

Før du kan avlegge eksamen må du ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav i form av minst to øvingsoppgaver per fag. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A–F. Karakteren vil fremgå av vitnemålet.

Slik søker du

Du søker elektronisk på Samordna opptak. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/svennebrev/vitnemål
 • Tjenestebevis

Løpende opptak! Du søker via Samordna opptak.

Mer info? Ta kontakt!