Andre fagskoleutdanninger

Som enkeltemnestudent kan du ta emner ved Fagskolen, selv om du ikke er tatt opp til et studieprogram.

Tilbudet vårt

Arrangementsledelse

Lær å planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer! Studiet arrangementsledelse gir deg kompetanse innenfor områdene prosjektledelse, økonomistyring, markedsføring og juss knytta til arrangementer og gir deg en helhetlig forståelse for din rolle som arrangør. Studiet er relevant for alle arrangementstyper, som kultur, frivillighet, reiseliv og offentlig sektor. 

Praktisk prosjektutvikling 22,5 stp.

Praktisk prosjektutvikling er et tilbud som er spesielt tilpasset deg som ønsker økt kompetanse i prosjekt- og markedsføringsledelse.

Økonomistyring 7,5 stp.

Få en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begrep, modeller og sammenhenger. Du lærer også å bruke relevant programvare for økonomisk analyse.

Regnskapsføring 7,5 stp.

Dette er en utdanning for deg som ønsker en praktisk innføring i bokføring, fakturering, reskontropleie, mva-oppgjør og enkel avslutning av regnskap ved bruk av et web-basert økonomisystem.

Prosjektledelse og prosjektstyring

Prosjektledelse og prosjektstyring 15 stp

Prosjektledelse og prosjektstyring er et tilbud som er spesialtilpasset deg som ønsker økt kompetanse innen prosjektarbeid. Det er gratis for deg som jobber innen maritim sektor.

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Mer informasjon? Vi hjelper deg gjerne!

Administrasjonen er tilgjengelig mandag–fredag fra kl. 08.00–16.00 
på tlf. 22 47 60 20 eller e-post fagskole@folkeuniversitet.no.