Bedriftsledelse

Bedriftsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha oppnådd kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å ha lederroller i offentlige og private virksomheter.

Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Dette lærer du

Studiet omfatter tre hovedområder:

Organisasjon, ledelse og administrasjon

Du får en innføring i sentral teori og praksis innenfor ledelse og organisering i private og offentlige virksomheter.

Økonomistyring

Dette faget gir deg en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger. Du lærer også om økonomistyringsprosessen og sentrale prinsipper for økonomisk ledelse. Kontraktshåndtering og forhandlinger inngår i faget.

Markedsføringsledelse

Sentrale temaer i faget markedsføringsledelse er markedsføringens funksjon i bedriften, markeder, segmentering og kjøpsatferd, strategisk planlegging i markedsføring, markedsføringsmiks (de 5 P’er) og tjenestemarkedsføring/serviceledelse. Vi går også gjennom etikk og lover innen markedsføring.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Studiet er for deg som ønsker en grunnleggende utdanning innenfor ledelse.

Opptak

Opptakskravet er videregående skole, yrkesfaglig studieretning (fagbrev), eller realkompetanse.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Dersom du er 23 år eller eldre i opptaksåret kan du tas opp på grunnlag av realkompetanse. Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet.

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig retning, eller generell studiekompetanse. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

  • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
  • bestått test i norsk på høyere nivå (Bergenstesten), eller
  • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
  • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Bedriftsledelse går over to semestre på deltid og går kun virtuelt (digitale undervisninger/seminarer.)

Undervisningen består blant annet av faglig gjennomgang av de ulike temaene kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. I løpet av studiet vil du også jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Eksamen

Du går opp til en skriftlig tverrfaglig eksamen. Prosjektoppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen. I tillegg må du delta på obligatorisk kurs i skrivetrening og studieteknikk og ha minimum 75 % deltakelse på eksamensrettet skrivekurs. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakteren vil fremgå av vitnemålet.

Slik søker du

Du søker elektronisk på Samordna opptak. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

  • Fagbrev/vitnemål
  • Generell studiekompetanse

Det er løpende opptak frem til studiestart. Du finner en oversikt over ledige studieplasser i Samordna opptak, klikk her for å se oversikten.