Barsel- og barnepleie

Barsel og barnepleie

Barsel- og barnepleie er en videreutdanning for deg som ønsker å jobbe på føde- og barselavdelinger med å gi pleie til fødende, barselkvinner, nyfødte barn og barn med pleiebehov.

Utdanningen bygger på din grunnkompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider. Etter endt utdanning vil arbeidsoppgavene dine være blant annet å assistere jordmor ved fødsel, å veilede barselkvinner i amming samt å yte omsorg og pleie for nyfødte og barn.

Studiesteder: Lillestrøm, Drammen, Trondheim og Nettstudier.
Finansiering: utdanningen er offentlig finansiert. 

Dette lærer du

Disse fagene inngår i utdanningen:

Felles innledende fag i blant annet kommunikasjon, etikk, lovverk, helse- og omsorgstjenestens oppbygging og ansvarsområder, 10 stp.

Fagemner

 • Svangerskapet, 5 stp.
 • Fødsel og barseltid, 11 stp.
 • Barnesykepleie, 6 stp.
 • Hovedprosjekt/fordypningsoppgave, 9 stp.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som er utdannet hjelpepleier, helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller ambulansearbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor fødsel, barselstid og barnepleie.

Hvordan søker du?

Søknad om opptak skjer via Samordna opptak. Søknadsperioden til hovedopptaket er fra 1. februar til 20.april.  

Opptak

Opptakskrav er: 

 • fagbrev fra videregående skole innen følgende fag: 
  • helsefagarbeider/hjelpepleier
  • ambulansefag
 • autorisasjon
 • betinget opptak (avlegge fagprøven i løpet av førstkommende høst)
 • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev som helsefagarbeider/hjelpepleier eller ambulansearbeider samt autorisasjonsbevis. Du bør også legge ved tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for å eventuelt oppnå tilleggspoeng.  
 • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven. 

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende:

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag
 • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”), eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
 • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres via ordinær stedbasert undervisning, via virtuelle klasserom (med noen fysiske samlinger) eller som rene nettstudier. Veiledning og refleksjon over teori og praktiske erfaringer er sentralt gjennom hele utdanningen.

Den nettbaserte undervisningen skjer via vår læringsplattform. Her får du tilgang til fagtekster, fagartikler, filmklipp, øvingsoppgaver og nettmøter. Her leverer du også obligatoriske arbeidskrav som er del av utdanningen. Din personlige veileder svarer på spørsmål og gir deg tilbakemelding på oppgavebesvarelsene. 

Uavhengig av om du velger stedsbasert, nettbasert eller undervisning via virtuelt klasserom er det obligatorisk fremmøte på 75 % til undervisning og/eller nettmøtene.

Du skal også gjennomføre praksis (19 stp.) i løpet av utdanningen og levere praksisoppgave knyttet til praksis. Praksisen gjennomføres på føde- og barselavdeling, på nyfødt- og intensivavdeling, i barneboliger eller på barneavdeling. Dersom du allerede jobber i nevnte avdelinger der praksis gjennomføres kan du søke om fritak fra deler av den obligatoriske praksis.

Om du tar nettstudier er du selv ansvarlig for å skaffe praksisplass. Skolen sine praksisplasser i Oslo og Akershus er forbeholdt studenter som tar studiet i Lillestrøm, så som nettstudent må du regne med å ha praksis utenfor dette området.

Lillestrøm, Drammen: stedbasert undervisning

Trondheim: kombinasjon av virtuelle klasserom og fysiske samlinger.

Nettstudier: 10-12 nettmøter til fastsatte tidspunkt

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Finansiering

Utdanningen er offentlig finansiert, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en semesteravgift på kr 600 per semester.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Eksamen

Du skal gjennomføre eksamen i hvert fag/hvert emne. I tillegg gjennomfører du en fordypningsoppgave med avsluttende muntlig eksamen mot slutten av studiet. Eksamensformer er ordinær skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, gruppeeksamen, prosjektoppgave eller en kombinasjon av disse.

Før du kan avlegge eksamen i et emne må du ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. Alle eksamener samt praksis og praksisoppgave må være bestått før du kan starte på din fordypningsoppgave mot slutten av studiet.

Vurderingsuttrykket er karakterenskalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterene vil fremgå av vitnemålet.

Slik søker du

Du søker elektronisk på Samordna opptak. Du må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/vitnemål
 • Tjenestebevis
 • Evt. autorisasjon

Søknadsperioden for hovedopptaket er mellom 1. februar og 20. april.

Mer info? Ta kontakt!