Bærekraft, digitalisering og endringsledelse, 15 studiepoeng

Med den teknologiske utviklingen og kravet til bærekraft, vil det skje store endringer i virksomhetene fremover. Det er en stor utvikling innen digitalisering i alle bransjer, samtidig som det stadig kommer strengere myndighetskrav rundt bærekraft og nullutslipp. Dette krever at vi må finne nye løsninger som oppfyller dagens krav. Fremover vil det derfor være et økende behov for medarbeidere med kompetanse innen digitalisering og bærekraftsarbeid.

Gjennom studiet vil du få kunnskap om hva en digitaliserings- og endringsprosess innebærer, ha en god forståelse for hva bærekraft er, og hvordan du kan implementere bærekraftsarbeid i jobben din. Du vil også ha kjennskap til noen verktøy som gjør at du kan måle effekten av arbeidet opp mot bærekraftsmålene. 

  • Om utdanningen
  • Eksamen
  • Opptakskrav
  • Finansiering/pris

Gjennomføring

Slik gjennomføres utdanningen på disse studiestedene:

  • Sandefjord

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne. Du kan kontakte oss på e-post til fagskole@folkeuniversitet.no eller tlf. 22 47 60 20.

Slik søker du

Det er løpende opptak og begrenset antall plasser. Søknadsfrist er 19. desember 2022.

Send søknad