Arbeidsledelse

Arbeidsledelse

Arbeidsledelse er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor ledelsesfag. Etter studiet skal du ha  kunnskap om prosesser og verktøy innenfor ledelse på både operativt og strategisk nivå. Du lærer blant annet om teorier innen arbeidsledelse, læring i organisasjoner, teambygging, og organisere og lede team.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Studiested: Oslo og Trondheim (virtuelt klasserom)

Dette lærer du

Studiet består av følgende emner:

Studieår 1

 • Organisasjon, ledelse og administrasjon, 10 stp.
 • Økonomistyring, 10 stp.
 • Kommunikasjon, 10 stp.

Studieår 2

 • Teamarbeid og operativ ledelse, 7,5 stp.
 • Digitalisering og endringsledelse 7,5 stp.
 • Faglig fordypning/prosjektoppgave, 7,5 stp.

I tillegg ett av følgende valgfrie fordypningsfag

 • Prosjektledelse, 7,5 stp.
 • Prosjektstyring, 7,5 stp.
 • HR/arbeidsrett, 7,5 stp.
 • Strategi, 7,5 stp.

Innhold og læringsutbytte er nærmere beskrevet i studieplanen.

Hvem er studiet for

Dette er for deg som ønsker grunnleggende utdanning innenfor ledelse. Etter studiet skal du kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger i egen lederrolle og i samarbeid med andre.

Opptak

Opptakskrav er

 • fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra videregående skole med yrkesfaglige programfag
 • realkompetanse
 • betinget opptak (du skal ta fagprøven/svenneprøven i løpet av førstkommende høst)

Opptak på grunnlag av realkompetanse:

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Hvordan søker du?

All søking skjer via Samordna opptak. Søknadsperioden til hovedopptaket er fra 1. februar til 15.april.

 • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev, svennebrev eller vitnemål (fra yrkesfaglig programfag) og tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng.
 • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.
 • Søker du på grunnlag av betinget opptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven/svenneprøven. 

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

 • norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
 • bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”), eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
 • Norsk trinn 3 fra universitetet

Gjennomføring

Arbeidsledelse går på deltid over to år med undervisning i virtuelt klasserom. Det er obligatorisk fremmøte (minimum 75 %) til undervisningen.  Undervisningen består av faglig gjennomgang av de ulike temaene kombinert med gruppearbeid, diskusjoner, veiledning og refleksjon. På vår læringsplattform finner du læringsressurser som du må gjennomgå før undervisningen. I løpet av utdanningen skal du også levere obligatoriske arbeidskrav og jobbe med en prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Finansiering

Der fylket dekker skolepenger betaler du kun en semesteravgift på 550  kroner per semester. Du må selv dekke utgifter til bøker.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no

Eksamen

Du avlegger eksamen (skoleeksamen eller hjemmeeksamen, avhengig av fag) i de seks innledende fagene. Du skal også gjennomføre en eksamen innenfor et valgfritt emne. Siste semester gjennomfører du faglig fordypning/prosjektoppgave med etterfølgende muntlig eksamen.

Før du kan avlegge eksamen må du ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav i form av minst én øvingsoppgave per fag.

Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F. Karakterene vil fremgå av vitnemålet.

Slik søker du

Du søker elektronisk på www.samordnaopptak.no. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • fagbrev/svennebrev/vitnemål
 • Tjenestebevis

Søknadsfrist til hovedopptaket var 15.april. Ledige studieplasser legges ut 25.mai.

Mer info? Ta kontakt!