Tilleggsinformasjon for Fagprøven for helsefagarbeidere utdannet utenfor EU/EØS og Sveits

På eksamensdagen

  • Prøven holdes på norsk.
  • Ingen hjelpemidler vil være tillatt.
  • Du får utlevert klær og nødvendig utstyr til bruk i den konkrete simulerte situasjonen
  • Mobiltelefoner, klokker og elektronisk utstyr er ikke tillatt under eksamen.
  • På eksamensdagene må pass fremvises for identifikasjon.
  • Har du krav på tilrettelegging ved avlegging av fagprøven kan du søke om dette innen en måned før prøveavleggelsen. Søknad med legeattest sendes til stedet du skal ta prøven
  • Blir du syk på prøvedagen, må du levere legeattest som dokumenterer sykdom på den aktuelle dagen innen tre dager. Det samme gjelder dersom du må være hjemme pga. syke barn. Denne fagprøven vil da ikke telle som et forsøk - les mer om antall forsøk under, og du kan gå opp neste gang fagprøven avholdes uten å måtte betale på nytt. NB! Dersom du ønsker å gå opp til fagprøven på nytt, må du gi beskjed innen påmeldingsfristen.

Dersom du trekker deg fra fagprøven

  • Trekker du deg før betalingsfristen for fagprøven, vil eventuelt innbetalt beløp refunderes med fradrag av 1.000 kroner i administrasjonsgebyr.
  • Trekker du deg etter betalingsfristen vil oppmeldingen til prøven regnes som ett av tre forsøk og innbetalt prøveavgift blir ikke refundert.

Sykdom på eksamensdagen

Legeattesten sendes stedet du melder deg opp for å avlegge fagprøven.

 

Antall forsøk

Du kan kun fremstille deg til fagprøven totalt tre ganger og dette må skje i løpet av en treårsperiode fra tidspunktet du fikk bekreftelsen til å gå opp til fagprøven fra Helsedirektoratet. Du må betale prøveavgift ved hver oppmelding.

Dersom du ikke har gjennomført fagprøven i løpet av denne treårsperioden, må du søke Helsedirektoratet om godkjenning på nytt. Eventuelle gjennomførte forsøk vil telles med i det totale antall forsøk.

Sensur

Fagprøven blir vurdert som Bestått / Ikke bestått. Sensurfrist er en uke etter gjennomført eksamen. Du vil få resultatet sendt til deg på oppgitt e-postadresse.  

Kandidater som har bestått får tilsendt prøvebevis i posten.

Stryk

Hvis du ikke består fagprøven, kan du søke på nytt innen de oppgitte fristene. Du må betale prøveavgiften på nytt.

Klageadgang

Du kan klage på formelle feil ved avvikling av prøvene og på den faglige vurderingen.