Søkeresultat

Viser 11 treff på norskkurs.
Fant 21 treff i kurs. Klikk her for å se.

 • Norskkurs i Trøndelag og Møre og Romsdal

  Norskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Språkundervisningen er kommunikativ. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner fra hverdagen, og får mange anledninger til å øve og repetere. Målet med dette er at du raskt skal bli trygg i å bruke språket.Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved søknad om varig oppholdstillatelse.

 • Søk midler til norskkurs for barnehagens ansatte!

  Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at minoritetsspråklige som jobber i barnehage må kunne godt nok norsk. I dag varierer arbeidet med språk i barnehagene. Én av tre barnehagestyrere som har minoritetsspråklige ansatte, har opplevd at disse ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger.

 • Norskkurs grunnivå

  På norskkurs grunnivå lærer du å bruke språket skriftlig og muntlig i enkle hverdagslige situasjoner. Vi legger vekt på kommunikasjon, interaksjon og språkbruk.Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

 • Norskkurs mellomnivå

  Norskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i norsk. Mellomnivået (B1-B2) forbereder deg til Bergenstesten og Norskprøven. Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

 • Norskkurs høyere nivå

  Norskkurs høyere nivå er for deg med gode norskkunnskaper. Etter fullført nivå, kan du bruke språket korrekt, nyansert og spontant både sosialt og yrkesmessig.Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved en søknad om varig oppholdstillatelse.

 • Norskopplæring

  Folkeuniversitetet er landets fremste tilbyder av språkopplæring og kjenner både behovene og metodene som fungerer. I tillegg til våre ordinære, åpne norskkurs har vi lang erfaring i å tilby skreddersydd norskopplæring for private og offentlige virksomheter. 

 • Hva er nivå B2?

  Hva er nivå B2?

 • Språkkurs i Trøndelag og Møre og Romsdal

  Norskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Språkundervisningen er kommunikativ. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner fra hverdagen, og får mange anledninger til å øve og repetere. Målet med dette er at du raskt skal bli trygg i å bruke språket.Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det vil si at timer tatt hos oss godkjennes av UDI ved søknad om varig oppholdstillatelse.

 • Vi søker lærere i norsk

  Folkeuniversitetet Midt-Norge søker engasjerte, fleksible og godt kvalifiserte lærere som kan undervise voksne i norsk som andrespråk i både Møre og Romsdal og Trøndelag.