• Liliana Andaloro
  Avdelingsleder Mosjøen
  996 48 658
  lia@folkeuniversitetet.no
 • Nordland

  Folkeuniversitetet Nordland består av 5 studiesteder i Nordland fylke. I tillegg har vi aktivitet også i andre kommuner, enten gjennom samarbeidsavtaler med andre aktører, eller ved at vi leier lokaler etter behov. Regionleder er Ragnhild Sandvik.Vi har et bredt spekter av studier og kurs - sjekk om du finner noe av interesse.Vi satser sterkt på klasserom på nett, noe som gjør oss i stand til å nå studenter og kursdeltakere også der vi ikke har lokal representasjon. Klasserom på nett gir deg mulighet til å følge undervisning på din egen PC slik at avstand ikke er et hinder for å gjennomførede studier eller kurs du ønsker.Vi har utviklet flere nettbaserte kurs, og det kommer flere etter hvert som behov for slikt dukker opp. Med de nettbaserte kursene kan du ta kurset når det passer deg og de er ikke sted- eller tidsavhengige.Vi tilbyr skreddersydd bedriftsintern opplæring og tar gjerne mo utfordringeri så måte. Informasjonsmøter kan avtales.Basiskompetanse i arbeidslivet er en tilskuddsordning via VOX. Bedrifter kan sammen med kurstilbyder søke om midler til kurs for sine ansatte i digitale, grunnleggende og muntlige ferdigheter samt norskopplæring for fremmedspråklige. Vi søker gjerne om midler til BKA-kurs sammen med din bedrift. Ta kontakt med oss for mer informasjon.Medspiller for livslang læring og utvikling - når du vil, der du er!Vi ønsker deg hjertelig velkommen som student hos oss!

 • Nordland

  Folkeuniversitetet Nordland består av fem studiesteder i Nordland fylke. I tillegg har vi aktivitet også i andre kommuner, enten gjennom samarbeidsavtaler med andre aktører, eller ved at vi leier lokaler etter behov.