• Kreftomsorg og lindrende pleie

    Med spesialkompetanse i Kreftomsorg og lindrende pleie blir du en viktig ressurs for alvorlig syke og døende. Du lærer å gi omsorg og støtte til pasienter og deres pårørende.Du vil også få opplæring i hvordan du skaper trygge relasjoner til pasienter og pårørende som er i en livskrise.

  • Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming

    Fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemninger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.