Renholdsoperatørfaget - fagbrev

Med fagbrev som renholdsoperatør er du kvalifisert til å arbeide med vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. Faget er et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfag.

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater.
Utdanningen gjør det mulig for deg med praksis innenfor fagfeltet å ta fagprøven. Du må ha minst 5 års relevant praksis fra fagområdet. Hvis du mangler deler av praksisen kan du skaffe denne samtidig med eller etter at du har tatt kurset hos oss. Det er fagopplæringskontoret eller yrkesopplæringsnemnda i ditt hjemfylke som vil avgjøre om praksisen kan godkjennes.      
Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev