Helsefagarbeider - fagbrev

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.
 
Utdanningen dekker yrkesteorien i helsefagarbeiderfaget, og forbereder deg til den teoretiske prøven. For og få fagbrev må du ha bestått den teoretiske og praktiske fagprøven.
 

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater.
Utdanningen gjør det mulig for deg med praksis innenfor fagfeltet å ta fagprøven som helsefagarbeider. Du må ha minst 5 års relevant praksis fra fagområdet. Hvis du mangler deler av praksisen kan du skaffe denne samtidig med eller etter at du har tatt kurset hos oss. Det er fagopplæringskontoret eller yrkesopplæringsnemnda i ditt hjemfylke som vil avgjøre om praksisen kan godkjennes.


 

Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev