Generell studiekompetanse

Vi har fagene du trenger for å oppnå studiekompetanse, samt flere programfag. Som privatist trenger du ikke nødvendigvis lære alt på egen hånd, uten hjelp fra lærere og støtte fra medelever.

Ved Folkeuniversitetet får du en god, personlig kontakt mellom lærere og elever slik at du får det beste grunnlaget for læring. Du vil lære om ulike metoder og prosesser som er tilpasset den voksne eleven.
Sammen skaper vi en god læringsarena for voksne, med gode resultater.

Er du usikker på hvilke fag du trenger for å oppnå målene dine, får du veiledning av en av våre rådgivere.
Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev