Slektsforskning

Mangler

Etter kurset skal du ha lært  grunnleggende fremgangsmåter i slektsforskning, blant annet å skjelne mellom anetavler og  stamtavler, hvilke kilder som er aktuelle og hovr de finnes, hvordan de brukes og ikke minst hvor kritisk man skal være ved  bruk av kilder.Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev