Norskprøve 2 og Norskprøve 3 for voksne innvandrere

Norskprøve 2 og Norskprøve 3 er avsluttende prøver som måler norskferdigheter på henholdsvis nivå A2 og B1. Resultatene kan brukes som veiledning ved inntak til videre opplæring, arbeidsmarkedskurs eller i forbindelse med jobbsøknad. Norskprøvene brukes videre som dokumentasjon på norskferdigheter ved søknad om bosettingstillatelse eller statsborgerskap. Prøvene tar utgangspunkt i emner som kandidater skal være kjent med gjennom undervisning og opphold i Norge.

Innhold og tidsbruk

Norskprøve 2 og Norskprøve 3 består av to selvstendige prøver. Skriftlig prøve som består av lytteprøve, leseprøve og skriftlig produksjon, og muntlig prøve - muntlig språkbruk. Kandidater som ønsker å ta både skriftlig og muntlig prøve, må meldes opp til begge prøvene. Nivåene kan blandes.
Les mer...

Retting og vurdering

På Norskprøve 2 og Norskprøve 3 blir kandidatenes besvarelser vurdert til "Bestått" eller "Ikke bestått". Kandidatene får tilbakemelding om resultatet i form av prøvebevis eller brev. På bevisets bakside finnes en beskrivelse av språkferdighetene på nivå A2 og nivå B1.
Les mer...

Fusk

Norsk språktest ser alvorlig på forsøk på fusk under prøvene.
Les mer...
 
Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev