Norskkurs A1 nybegynner

Norskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Du vil lære å kommunisere, lese og skrive og tilegne deg grunnleggende kompetanse i norsk med samfunnskunnskap. Du skal forstå og bruke enkle, allmenne uttrykk og setninger, både skriftlig og muntlig. Du skal kunne presentere deg selv og andre, formulere og svare på spørsmål om dagligdagse emner og forstå det som blir sagt når samtalepartneren snakker tydelig. Etter Norskkurs nybegynner skal du ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende nivå A1 i Europarådets nivåskala for språk.Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev