Norskkurs nybegynner A1

På Norskkurs nybegynner får du et godt grunnlag for å klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Kurset dekker nivå A1 på Europarådets nivåskala.

Dette er et norskkurs for voksne med et annet morsmål enn norsk. Kurset legger vekt på kommunikativ kompetanse, det vil si at du raskt og effektivt skal tilegne deg de kunnskapene du trenger for å kommunisere på norsk, muntlig og skriftlig.

Du vil lære å kommunisere, lese og skrive og tilegne deg grunnleggende kompetanse i norsk med samfunnskunnskap. Du skal forstå og bruke enkle, allmenne uttrykk og setninger, både skriftlig og muntlig. Du skal kunne presentere deg selv og andre, formulere og svare på spørsmål om dagligdagse emner og forstå det som blir sagt når samtalepartneren snakker tydelig. Etter Norskkurs nybegynner skal du ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende nivå A1 i Europarådets nivåskala for språk

Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev