Norsk allmennfag videregående skole

Norsk muntlig og skriftlig er ett av de seks minstekravfagene til generell studiekompetanse for deg som skal søke opptak etter 23/5 regelen ) eller som skal ta påbygging til generell studiekompetanse. Du lærer blant annet analyse av tekster, opplevelse, refleksjon og kritisk tenkning.

Etter kurset skal du være forberedt til å gå opp til muntlig og skriftlig eksamen i Norsk Vg3 (se lenke til læreplan)

Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev