Besøksadresse Steinkjer

Kontoret på Steinkjer ligger i Kunnskapsparken midt i sentrum:

Jacob Weidemannsgate 9
7713 Steinkjer

Telefon: 70 17 26 60
Fax: 73 89 08 70
E-post: midtnorge@fu.no

Jo Sakariassen

Avdelingsleder
Yrkesrettet utdanning og Mesterbrev

Telefon: 70 17 26 60
Mobil: 930 61 091
E-post: jo.sakariassen@folkeuniversitetet.no

Marit Nandrup-Pettersen

Seniorrådgiver
Yrkesrettet utdanning og Mesterbrev

Telefon: 70 17 26 60
Mobil: 917 21 301
E-post: marit.nandrup-pettersen@folkeuniversitetet.no

Torstein Bjørnes (permisjon)

Lektor/studierådgiver
Språk

Telefon: 70 17 26 60
Mobil: 918 25 803
E-post: torstein.bjornes@folkeuniversitetet.no

Hallvar Kvam

Studierådgiver
Yrkesrettet utdanning/Yrkesjåføropplæring

Telefon: 70 17 26 60
Mobil: 942 08 290
E-post: hallvar.kvam@folkeuniversitetet.no
 
Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev