Besøksadresse Steinkjer

Kontoret på Steinkjer ligger i Kunnskapsparken midt i sentrum:

Jacob Weidemannsgate 9
7713 Steinkjer

Telefon: 70 17 26 60
Fax: 73 89 08 70
E-post: midtnorge@fu.no

Jo Sakariassen

Avdelingsleder
Yrkesrettet utdanning og Mesterbrev

Telefon: 70172660
E-post: jo.sakariassen@fu.no

Marit Nandrup-Pettersen

Seniorrådgiver
Yrkesrettet utdanning og Mesterbrev

Telefon: 70172660
E-post: marit.nandrup-pettersen@fu.no

Torstein Bjørnes

Lektor/studierådgiver
Telefon: 70172660
Mobil: 91825803
E-post: torstein.bjornes@folkeuniversitetet.no
 
Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev