Drammen

Oversikt over tilbudet i Drammen
Klikk her for kurs- og studietilbudet i Drammen

Drammen

Skoglivn. 4C
Sundland - bygg C
3047 Drammen

Telefon: 32 21 34 10
E-post: drammen@folkeuniversitetet.no

Anne Marie Gjems

Avdelingsleder
Mobil: 924 62 051
E-post: amg@folkeuniversitetet.no

Monica Fjellsøy

Studiekonsulent
E-post: fmo@folkeuniversitetet.no

Cecilie Styrmoe Stærnes

Markeds- og studiekonsulent
Mobil: 948 32 442
E-post: css@folkeuniversitetet.no

Ole Gunnar Svendsen

Markeds- og studiekonsulent
Data

Mobil: 909 90 838
E-post: ogs@folkeuniversitetet.no

Trine Sigurdssøn

Salgsansvarlig
Mobil: 411 26 521
E-post: tsi@folkeuniversitetet.no

Eili Bakketun

Studiekonsulent
Mobil: 400 45 042
E-post: eili.bakketun@folkeuniversitetet.no

Trond Gabrielsen

Studiekonsulent
Mobil: 910 06 505
E-post: gab@folkeuniversitetet.no

Nina Bækkelund

Kontormedarbeider
Mobil: 958 05 767
E-post: nina.baekkelund@folkeuniversitetet.no

Kristine Bergh

Studiekonsulent
Mobil: 473 18 247
E-post: kristine.bergh@folkeuniversitetet.no
 
Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev