Helsefagarbeider kombinert klasserom/nettundervisningMålet for utdanningen er at voksne personer som har praksis innenfor pleie og omsorg, skal få dokumentert kompetanse som helsefagarbeider. Voksne som har praksis fra pleie- og omsorg anbefalse realkompetansevurdering i forkant av utdanningen. Ved å foreta en realkompetansevurdering vil man kunne velge hvilke deler av undervisningen man må delta på.. Du kan lese mer om dette her: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Læreplan.aspx?id=2100&laereplanid=231133

Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev