Engelskkurs høyere nivå C1

Salgsingress Web: Engelskkurs på høyere nivå dekker nivå C1 på Europarådets nivåskala. Du utvikler kunnskaper til å bruke språket fleksibelt og effektivt, sosialt og faglig. Vi legger vekt på kommunikativ kompetanse, det vil si at du raskt og effektivt skal tilegne deg de kunnskapene du trenger for å kommunisere på engelsk, muntlig og skriftlig.

Etter å ha fullført nivå C1 skal du kunne:

  • Forstå lengre, sammenhengende tale.
  • Forstå fjernsynsprogram og filmer uten altfor store anstrengelser
  • Forstå komplekse faktatekster og skjønnlitterære tekster
  • Uttrykke deg flytende og spontant
  • Bruke språket fleksibelt og effektivt i sosiale og faglige sammenhenger
  • Gi klare og detaljerte beskrivelser av komplekse emner
  • Skrive klare, strukturerte tekster og gi uttrykk for mine synspunkter på en utfyllende måte
  • Skrive om komplekse emner og understreke hva du mener er de viktigste punktene


  • Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev