Barne- og ungdomsarbeider

Dette kurset passer for deg som ønsker å jobbe som barne- og ungdomsarbeider. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Kurset skal forberede deltakerne på den teoretiske prøven i faget. For deg som har lang praksis innenfor et fag,vil det være lønnsomt å ta fagbrevet. Fagprøven kan avlegges utenom læreforhold for den som har, eller er i ferd med å opparbeide seg praksis i faget. Opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget tar sikte på å gi deltakerne kvalifikasjoner som faglært.

Datakortet University of Cambridge IELTS Mesterbrev